Professors - Escola Fuster

Annabel Pascual

Sotsdirectora
Mestra de Primària. Especialista de música

Albert Montoro

Cap d’estudis de l’ESO
Professor de ciències naturals i tecnologia

Anna Meca

Cap d’estudis d’infantil i Primària
Mestra de Primària.

Celia Calvo

Professora de llengua castellana i anglesa.

Elisabeth González

Mestra de Primària. Especialista d’anglès

Elisa Ortiz

Educadora SIEI

Isabel Torvisco

Mestra d’infantil

Joana Corriols

Mestra de Primària

Juan María López

Director
Professor de ciències socials i educació visual i plàstica

Laia Pérez

Mestra d’educació especial SIEI

Laia Román

Mestra d’infantil

Melània Pérez

Mestra de Primària

Sandra Fernández

Mestra de Primària

Sheila Muñoz

Mestra de Primària

Vanesa Cantero

Mestra d’infantil

Montserrat Cañabate

Mestra d’infantil

Encarnación Ortiz

Mestra de primària

Mireia Sánchez

Professora de Llengua catalana, religió i llatí

Candela Ferreyra

Professora de llengua castellana i anglesa

Antonio Barroso

Professor de ciències socials, emprenedoria i servei comunitari

Raúl Rincón

Professor d’educació física i esport.

X