Professors - Escola Fuster

Juan María López

Director
Professor de ciències socials i educació visual i plàstica

Annabel Pascual

Sotsdirectora
Mestra de Primària. Especialista de música

Anna Meca

Cap d’estudis d’infantil i Primària
Mestra de Primària.

Antonio Barroso

Cap d’estudis de l’ESO
Professor de ciències socials, emprenedoria i servei comunitari

Albert Montoro

Professor de ciències naturals i tecnologia

Vanesa Cantero

Mestra d’infantil i Psicomotricista

Isabel Torvisco

Mestra d’infantil

Laia Román

Mestra d’infantil

Montse Cañabate

Mestra d’infantil

Joana Corriols

Mestra de Primària

Melània Pérez

Mestra de Primària

Sandra Fernández

Mestra de Primària

Sheila Muñoz

Mestra de Primària

Encarnación Ortiz

Mestra de primària

Elisabeth González

Mestra de Primària. Especialista d’anglès

Carme Ortiz Granados

Mestra de primària

Raúl Rincón

Professor d’educació física i esport.

Elisa Ortiz

Educadora SIEI

Laia Pérez

Mestra d’educació especial SIEI

Celia Calvo

Professora de llengua castellana i anglesa.

Mireia Sánchez

Professora de Llengua catalana, religió i llatí

Teresa Muck

Professora d’alemany

Eric Poveda Morillas

Professor de música

Aida Ruiz Pérez

Professora llengua castellana i anglesa

X