Educació Financera a 4t d’ESO - Escola Fuster

Els alumnes de 4t d’ESO realitzen uns tallers dins del programa EFEC, Educació Financera a les Escoles de Catalunya.

Són un total de sis tallers d’una hora cadascun, dut a terme per professionals financers i amb un material dissenyat exclusivament per a aquest programa.

Els tallers d’educació financera estan estructurats en blocs independents de 60 minuts de durada. Els continguts s’han desenvolupat, revisat i avaluat en col·laboració amb un comitè assessor format per professors de centres públics i concertats i representants del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per a la VII edició els continguts d’EFEC s’han estructurat en sis tallers:

  • Administrant els teus diners: gestió dels pressupostos personals.
  • Endeutar-se? amb seny!: com evitar el sobreendeutament i com conèixer els productes de crèdit.
  • Inversió intel·ligent: entendre el binomi risc/rendibilitat. Finances socialment responsables.
  • Els dubtes quotidians d’en Jaume: situacions financeres quotidianes: consum intel·ligent, apartats d’una nòmina, pagaments online i introducció als tipus de canvi.
  • Finances per a la vida: introducció a la planificació financera personal i a l’estalvi a llarg termini.
  • (In)forma’t per decidir: el dret bàsic dels consumidors és el dret a la informació.

Cada taller comença amb un joc denominat “cinc de cinc”, amb el qual s’introdueix l’alumne/a en la matèria. Posteriorment, es fa un cas pràctic que es resol en grup.

X