Projecte “Apadrinem” - Escola Fuster

L’educació en valors queda reflectida a través de projectes i activitats com “l’apadrinem”, on els alumnes de P-5 són atesos un cop a la setmana pels alumnes de 6è. Tots plegats llegeixen, comenten i, quan s’escau celebren les festes tradicionals de manera conjunta.

El projecte enriqueix tant als alumnes de P5 com als de 6è, no tan sols a nivell acadèmic sinó a nivell afectiu i de relacions interpersonals.

Així mateix es promou la lectura, la comprensió lectora i les relacions humanes.

X